Falco
Falco
   
Witaj w szkole Falco
Paralotniarstwo

-- to sport, ktrego idea powstaa w kocu lat czterdziestych ubiegego wieku w USA, ale zrealizowana zostaa dopiero na pocztku lat osiemdziesitych w krajach alpejskich. FalcoOd razu nastpi bardzo dynamiczny rozwj tej dyscypliny, poniewa jest to najtaszy i najatwiej dostpny sport lotniczy i prawie kady moe zrealizowa w ten sposb swoje marzenia o lataniu. W Polsce paralotniarstwo pojawio si pod koniec lat osiemdziesitych ubiegego wieku.
Niedugo potem zaczy powstawa wyspecjalizowane

szkoy latania

 

-- jest wyspecjalizowan szko latania, prowadzc dziaalno od 1999r. Zgodnie z wymogami prawa lotniczego szkoa posiada certyfikat uprawniajcy do prowadzenia dziaalnoci szkoleniowej 35RPS-05/2012 wydany przez Prezesa Urzdu Lotnictwa Cywilnego jako orodek szkolenia lotniczego. Szkoa Paralotniowa Marcina Sokoa Do szkolenia szkoa wykorzystuje swoj baz w kach Kocielnych k/Kutna w gminie Krzyanw woj. dzkie {zobacz foto} . Szkoa obok prowadzenia nauki latania na paralotniach, zachca do rekreacji paralotniowej oraz innych form aktywnego wypoczynku.

Wspuczestniczy w organizowaniu rnego rodzaju oglnodostpnych imprez rekreacyjnych, pokazw paralotniowych, spotka i zawodw sportowych mieszczcych si w zaoeniach jej dziaalnoci.

Paralotnie

s bardzo ciekaw form spdzania wolnego czasu. Zmusza uczestnikw do samoksztacenia, zapoznania si z takimi dziedzinami nauki jak meteorologia, mechanika i aerodynamika lotu, prawo i przepisy, uczy ratownictwa medycznego. Zorganizowana i dobrze wykorzystana jest bardzo widowiskowym elementem promocji regionu.

 
Oferta szkoleniowa


Szkolenia do wiadectwa kwalifikacji PGP z uprawnieniem podstawowym PP:
- ETAP I - loty wstpne zapoznawcze,
- ETAP II ? trening umiejtnoci pilotaowych, po ktrego ukoczeniu absolwent kursu uzyskuje zawiadczenie upowaniajce do przystpienia do egzaminu pastwowego
- Pozytywnie zaliczony egzamin pastwowy pozwala na zoenie wniosku w Urzdzie Lotnictwa cywilnego o wydanie widectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni z uprawnieniem podstawowym PP
- ETAP III - agiel i termika (szkolenie nieobligatoryjne).

Szkolenia do pozostaych uprawnie podstawowych wpisywanych do wiadectwa kwalifikacji pilota paralotni PGP:
- uprawnienia do lotw z napdem (PPG),
- uprawnienia do lotw na motoparalotniach (PPGG).

Szkolenia do uprawnie dodatkowych wpisywanych do wiadectwa kwalifikacji pilota paralotni PGP:
- uprawnienia do lotw z pasaerem (TANDEM),

Szkolenie do uprawnie wpisywanych do osobistego dokumentu praktyki lotniczej pilota:
- uprawnienie do obsugi wycigarki,
- kierownik startu holowanego.

Przeszkolenie wpisywane do osobistego dokumentu praktyki lotniczej pilota:
- przeszkolenie do lotw za wycigark,

 

Info o szkole

Pierwsze kroki

  Odsłon : 2012057
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
 
Falco