Falco
Falco
   
Witaj w szkole Falco
Paralotniarstwo

 

-- to sport, którego idea powstała w końcu lat czterdziestych ubiegłego wieku w USA, ale zrealizowana została dopiero na początku lat osiemdziesiątych w krajach alpejskich. FalcoOd razu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój tej dyscypliny, ponieważ jest to najtańszy i najłatwiej dostępny sport lotniczy i prawie każdy może zrealizować w ten sposób swoje marzenia o lataniu. W Polsce paralotniarstwo pojawiło się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
Niedługo potem zaczęły powstawać wyspecjalizowane

szkoły latania

 
Szkoła "Falco"

-- jest wyspecjalizowaną szkołą latania, prowadzącą działalność od 1999r. Zgodnie z wymogami prawa lotniczego szkoła posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności szkoleniowej 35RPS-05/2012 wydany przez  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako ośrodek szkolenia lotniczego. Szkoła Paralotniowa Marcina Sokoła Do szkolenia szkoła wykorzystuje swoją bazę w Łękach Kościelnych k/Kutna w gminie Krzyżanów woj. łódzkie {zobacz foto} . Szkoła obok prowadzenia nauki latania na paralotniach, zachęca do rekreacji paralotniowej oraz innych form aktywnego wypoczynku.

Współuczestniczy w organizowaniu różnego rodzaju ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych, pokazów paralotniowych, spotkań i zawodów sportowych mieszczących się w założeniach jej działalności.

Paralotnie

są bardzo ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Zmusza uczestników do samokształcenia, zapoznania się z takimi dziedzinami nauki jak meteorologia, mechanika i aerodynamika lotu, prawo i przepisy, uczy ratownictwa medycznego. Zorganizowana i dobrze wykorzystana jest bardzo widowiskowym elementem promocji regionu.

 
Oferta szkoleniowa


Szkolenia do świadectwa kwalifikacji PGP z uprawnieniem podstawowym PP:
- ETAP I - loty wstępne zapoznawcze,
- ETAP II – trening umiejętności pilotażowych, po którego ukończeniu absolwent kursu uzyskuje zaświadczenie upoważniające do przystąpienia do egzaminu państwowego
- Pozytywnie zaliczony egzamin państwowy pozwala na złożenie wniosku w Urzędzie Lotnictwa cywilnego o wydanie Świdectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni z uprawnieniem podstawowym PP
- ETAP III - żagiel i termika (szkolenie nieobligatoryjne).

Szkolenia do pozostałych uprawnień podstawowych wpisywanych do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni PGP:
- uprawnienia do lotów z napędem (PPG),
- uprawnienia do lotów na motoparalotniach (PPGG).

Szkolenia do uprawnień dodatkowych wpisywanych do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni PGP:
- uprawnienia do lotów z pasażerem (TANDEM),

Szkolenie do uprawnień  wpisywanych do osobistego dokumentu praktyki lotniczej pilota:
- uprawnienie do obsługi wyciągarki,
- kierownik startu holowanego.

Przeszkolenie wpisywane do osobistego dokumentu praktyki lotniczej pilota:
- przeszkolenie do lotów za wyciągarką,

 

 

 
  Odsłon : 2002355
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
 
Falco