Falco
Falco
   
-- Etapy szkolenia --

W jakim wieku mog zacz przygod z paralotniarstwem?


Uczestnikiem kursu moe zosta osoba ktra ukoczya 18 lat. W przypadku osb niepenoletnich wymagana jest zgoda opiekunw prawnych. Absolwent koczc dwuetapowe szkolenie, otrzymuje zawiadczenie o ukoczeniu szkolenia., ktre upowania do przystpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Egzaminatorem Pastwowym. Do egzaminu mog przystpi absolwenci szkolenia ktrzy ukoczyli 15 lat.

Uczestnik zgaszajcy si na szkolenie musi posiada dowd tosamoci i kserokopi wiadectwa ukoczenia szkoy co najmniej podstawowej (jest to warunek ustawowy! ). prawo jazdy dowolnej kategorii lub zoy pisemne owiadczenie o dobrym stanie zdrowia.

Szkolenia prowadzone s zgodnie z programami opracowanym i wydanym przez ULC (Urzd Lotnictwa Cywilnego).

Program szkolenia do uzyskania wiadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP z uprawnieniem podstawowym PP,wymaga przeprowadzenia zaj praktycznych oraz teoretycznych.

Zajcia praktyczne:

ETAP I ? - obejmuj nauk manewrowania paralotni na ziemi, a nastpnie wykonanie 20 lotw.Celem szkolenia w tym etapie jest nauka startw i ldowania oraz umiejtnoci samodzielnego przygotowania i kontroli sprztu przed lotem. Ucze-pilot po zakoczeniu tego etapu szkolenia powinien opanowa wszystkie elementy zwizane ze startem klasycznym, ldowaniem oraz obsug skrzyda na ziemi w tym kontrol przedlotow i przedstartow. Ucze- pilot uczy si i doskonali podstawowe manewry takie jak: start, zmiana prdkoci lotu, wykonywanie zakrtw, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejcie do ldowania.

ETAP II ? trening umiejtnoci pilotaowych. Celem szkolenia Etapu II jest doskonalenie umiejtnoci pilotaowych. Ucze- pilot po zakoczeniu tego etapu szkolenia powinien umie zastosowa co najmniej jedn metod wytracania wysokoci. Opanowa wszystkie elementy zwizane z zakrtami, kreniem oraz posi umiejtno stabilizacji skrzyda w locie. Ucze-pilot po zakoczeniu tego etapu powinien umie wyldowa w obszarze ograniczonym o wymiarach 60 na 60 metrw
ETAP II szkolenia to 10 lotw wysokich ze wzniesie o deniwelacji minimum 200m. lub za wycigark.
W celu uzyskania zawiadczenia o ukoczeniu szkoleni ucze musi ukoczy dwa etapy, oraz uzyska czny nalot 3 godziny.

Zajcia teoretyczne:

1) prawo lotnicze

2) czowiek ? moliwoci i ograniczenia

3) meteorologia

4) nawigacja

5) procedury operacyjne

6) osigi i planowanie lotu

7) wiedza oglna o statku powietrznym

8) zasady lotu

9) bezpieczestwo lotw

10) transport, konserwacja i obsuga statku powietrznego i wyposaenia.

.

 


Info o szkole

Pierwsze kroki

  Odsłon : 2012055
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
 
Falco