Falco
Falco
   

- zajcia praktyczne i teoretyczne prowadzone s przez Marcina Sokoa, dowiadczonego instruktora paralotniowego z wieloletni praktyk, posiadajcego wiadectwo kwalifikacji PL-00540-PP-05.Szkoa Paralotniowa Marcina Sokoa Marcin Sok z wyksztacenia jest specjalist budowy patowcw. Z lotnictwem zwizany jest od dziecistwa najpierw jako modelarz, pniej pilot szybowcowy i pilot paralotniowy, a od 1999 roku jako instruktor paralotniowy. Wielokrotny uczestnik paralotniowych mistrzostw Polski i innych midzynarodowych zawodw paralotniowych. W prowadzonej przez siebie szkole wyszkoli ju ponad 500 paralotniarzy.

 

- loty w tandemie wykonuje pilot paralotniowy Pawe Matysiak. Z wyksztacenia polonista, obecnie prowadzcy Agencj Promocyjno-Reklamow? K2 ? w odzi.Szkoa Paralotniowa Posiada wiadectwo kwalifikacji pilota PL-13238-PP-05 , z paralotniarstwem zwizany jest od 2000 roku. Jest dowiadczonym pilotem, loty w tandemie wykonuje od 2003 roku.

 
Tomasz Banasiak

- operator wycigarki, zwizany ze szkoa od 2004 roku.Szkoa Paralotniowa Najwaniejszy czowiek w szkole. To on pociga za sznurki.

 

Szkoa ParalotniowaProwadzi szkolenie nowych adeptw paralotniarstwa do uzyskania wiadectwa kwalifikacji, a take sztuki skutecznego latania termicznego samodzielnych ju pilotw w ramach organizowanych kursw przelotowych. Instruktor paralotniowy, posiada widectwo kwalifikacji PL.13521.PGP. Aktywny zawodnik paralotniowy, czonek Dodek Factory Team testujcy nowe konstrukcie firmy Dudek Paragliders. Z lataniem zwizany od dawna. W 1979 uzyska III klas szybowcow, a uprawnienia do samodzielnego latania na paralotniach zdoby w 2001 roku. W swoim czasie autor najduszego, ponad 80 kilometrowego lotu tandemowego (z pasaerem) wykonanym przez polskiego pilota. W 2009 indywidualnie zdoby Puchar Krymu a druynowo wywalczy brzowy medal na Ukrainian Open 2009.W 2012 zaj 2 - gie miejsce w przelotowej klasyfikacji Polskiej XC Portal.pl w kategorii SPORT oraz 1 miejsce w klasyfikacji seniorw XCC. Z przyjemnoci przekazuje swoj wiedz i dowiadczenie nowym adeptom paralotniarstwa jak rwnie pilotom chccym si rozwija, lata bezpiecznie i poprawia swoje yciowe rezultaty.

 

-Byy dugoletni ucze szkoy, administrator strony internetowej szkoy, fotograf z zamiowania.Szkoa Paralotniowa Posiada wiadectwo kwalifikacji pilota PL-25709-PP-12.

Wszystkie osoby zwizane z dziaalnoci szkoy to ogromni entuzjaci paralotniarstwa. Wszyscy s wysokiej klasy profesjonalistami zapewniajcymi wysoki poziom wyszkolenia i gwarantujcymi wysoki poziom bezpieczestwa.

 


Info o szkole

Pierwsze kroki

   
Falco